040-25 89 00 info@coh.se

Kvalitet och arbetsmiljö i fokus

Centerlöf & Holmberg ska utifrån kvalitetspolicy och kvalitetsmål bedrivas med sund och hållbar tillväxt och avkastning.

Det inkluderar att medarbetarna trivs, mår bra och känner att de kan agera stolta kulturbärare.

Som ett kunskapsföretag med gedigen erfarenhet av komplexa anläggnings- och byggprojekt är våra produkters kvalitet centralt i vårt arbete. Vårt kvalitetsarbete ska genomsyra allt vi gör och är lika viktigt i våra uppdrag mot kund och samarbetspartners, som för våra medarbetare.

KVALITETSPOLICY

Företagets kvalitetspolicy grundar sig på:

  • Att utföra tjänster och tillhandahålla produkter med god teknik. Det vill säga produkter som visar produktionsvänliga utföranden och som ger erforderlig bärförmåga, stabilitet och beständighet.
  • Att utföra tjänster och tillhandahålla produkter med god totalekonomi för kund. Det vill säga att inte enbart optimera materialåtgång utan även beakta logistik, produktion och tidsaspekter.
  • Att tillhandahålla produkter med hög kvalitet. Det vill säga produkter som är, i allt väsentligt felfria och att alltid prioritera kvalitet före leveranstid.
  • Att leverera produkter och tjänster i utlovad tid.
  • Att ge god service.
  • Att uppfylla både kundkrav och författningskrav.
  • Att aktivt arbeta med vårt ledningssystem för att ständigt förbättra vårt kvalitetsarbete och därmed våra produkter.

Vårt övergripande kvalitetsmål är att öka kundnöjdheten.

Centerlöf & Holmberg är certifierat enligt ISO 9001.

ARBETSMILJÖPOLICY

Målsättningen med Centerlöf & Holmbergs arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare.

Vi tror på att en god arbetsmiljö medför hög arbetsmotivation och låg sjukfrånvaro, vilket även ligger i företagets intresse.

Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i verksamheten, samt att uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet och hälsa.

Vi tror även på att skapa insikt om att individens eget beteende är avgörande och att samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är grunden till ett gott arbetsmiljöarbete.

Med stöd av årliga arbetsmiljöaktiviteter och arbetsmiljömål konkretiserar Centerlöf & Holmberg sitt arbetsmiljöarbete och implementerar arbetsmiljöpolicyn i praktiken.

INTEGRITETSPOLICY

För Centerlöf & Holmberg är personlig integritet viktigt och vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av dataskydd och att efterfölja GDPR:s föreskrifter. 

Vår integritetspolicy bygger på att ge information om hur Centerlöf & Holmberg samlar in och hanterar personliga uppgifter och hur dessa ska raderas vid begäran.

 

För mer information vänlig kontakta: info@coh.se