040-25 89 00 info@coh.se

ETT KUNSKAPS­FÖRETAG

Centerlöf & Holmberg är ett utpräglat kunskapsföretag som under 70 år byggt upp en gedigen erfarenhet av komplexa anläggnings- och byggprojekt. Våra kunskaper kombinerar vi med den senaste tekniken och erbjuder unika tjänster inom projektering och konstruktion.

Vi är ett 60-tal personer som arbetar som rådgivare, konstruktörer och projektörer framförallt åt entreprenörer men även direkt åt byggherrar. Vårt engagemang börjar ofta redan i anbudsskedet där vi tillsammans hittar optimala lösningar för verkligt byggande.

Vår verksamhet består av två avdelningar: anläggning respektive hus- och industri.

ANLÄGGNING

Centerlöf & Holmberg är ett av Sveriges ledande konsultföretag som projekterar och konstruerar broar, tunnlar, kajer, sponter mm. Tjänsterna omfattar allt från projektledning, projektering, arkitektur och konstruktion till besiktningar, kvalitetsgranskningar och skadeutredningar.

Cirka 45 personer är verksamma inom vår anläggningsavdelning där vi har några av Sveriges främsta experter inom brobyggnad. Med den senaste tekniken inom cad- och beräkningsprogram skapar vi tillsammans de bästa lösningarna. En nära kontakt med entreprenörer resulterar i produktionsvänliga och kostnadseffektiva konstruktioner.

I många projekt arbetar vi nära vår hus- och industriavdelning. Tillsammans har vi en mycket bred erfarenhet och hög kunskapsnivå.

”70 års erfarenhet av komplexa anläggnings- och byggprojekt”

HUS & INDUSTRI

Centerlöf & Holmberg projekterar och konstruerar hus- och industribyggnader. Cirka 10 personer arbetar med projektledning, projektering och konstruktion av kontor, industrier, skolor men också mer spektakulära byggnader som vattentorn och badhus.