040-25 89 00 info@coh.se

CENTERLÖF & HOLMBERG

Hos Centerlöf & Holmberg arbetar ett 60-tal personer som rådgivare, konstruktörer och projektörer framförallt åt entreprenörer men även direkt åt byggherrar.

Tillsammans driver vi på Centerlöf & Holmberg en effektiv organisation med korta beslutsvägar, där möjligheterna att utvecklas och att ta ansvar är stor. Varje medarbetare har stort inflytande på sin egen arbetssituation och vidareutveckling. Sociala aktiviteter uppmuntras och sker regelbundet, både på företagets och medarbetarnas initiativ. Exempelvis anordnar Centerlöf & Holmberg teamutvecklingsresor och under de senaste åren har vi bland annat varit i Frankrike, Spanien och Polen.

CENTERLÖF & HOLMBERG IDAG

Med ett referensbibliotek som bygger på Centerlöf & Holmbergs över 70 år långa erfarenhet, har företaget förvaltat och breddat kunskapen inom anläggningskonstruktioner och byggnader. I kombination med mångårig erfarenhet drivs företaget av att vara nytänkande och att ständigt utvecklas, vilket innefattar satsningar inom ny teknik. 

Centerlöf & Holmberg är certifierat enligt ISO 9001. Som ett kunskapsföretag med gedigen erfarenhet av komplexa anläggnings- och byggprojekt är våra produkters kvalitet centralt i vårt arbete. Kvalitet och arbetsmiljö är i fokus. 

För optimal kunskapsspridning och produktivt samarbete mellan kollegor är all verksamhet samlad på ett kontor vid Frihamnen i Malmö. Samtliga medarbetare erbjuder därför hög teknisk kompetens för att kunna tillhandahålla våra kunder kvalificerade tjänster med utmärkande service. 

HISTORIA

1948

Nils Centerlöf och Åke Holmberg grundar företaget i Lund. Verksamheten växer snabbt i efterkrigstidens expansion. 

1960-talet

Svensk industri expanderar i Europa. Centerlöf & Holmberg bistår flera svenska stora företag i deras etablering, till exempel Tetra Pak. 

1970-talet

Sverige satsar på infrastruktur. Centerlöf & Holmberg ansvarar för brokonstruktioner till flera motorvägsbyggen. Svensk industri expanderar över hela världen och Centerlöf & Holmberg får många uppdrag.

1990-talet

Sverige satsar åter på infrastruktur. Centerlöf & Holmberg konstruerar anslutningar till Öresundsbron. Svensk industri fortsätter sina satsningar i utlandet och Centerlöf & Holmberg fortsätter att vara en etablerad byggkonsult.  

2000-talet

Centerlöf & Holmberg konstruerar två stationer till Citytunneln i Malmö – Hyllie Station och Malmö C.

2010-talet

Centerlöf & Holmberg medverkar i flera stora anläggningsprojekt. Bland annat Norra Länken i Stockholm, Marieholmstunneln i Göteborg, nya Sundsvallsbron och utbyggnaden av Täby centrum.

Nils Centerlöf
Åke Holmberg

HISTORIA

1948

Nils Centerlöf och Åke Holmberg grundar företaget i Lund. Verksamheten växer snabbt i efterkrigstidens expansion. 

1960-talet

Svensk industri expanderar i Europa. Centerlöf & Holmberg bistår flera svenska stora företag i deras etablering, till exempel Tetra Pak. 

1970-talet

Sverige satsar på infrastruktur. Centerlöf & Holmberg ansvarar för brokonstruktioner till flera motorvägsbyggen. Svensk industri expanderar över hela världen och Centerlöf & Holmberg får många uppdrag.

1990-talet

Sverige satsar åter på infrastruktur. Centerlöf & Holmberg konstruerar anslutningar till Öresundsbron. Svensk industri fortsätter sina satsningar i utlandet och Centerlöf & Holmberg fortsätter att vara en etablerad byggkonsult.  

2000-talet

Centerlöf & Holmberg konstruerar två stationer till Citytunneln i Malmö – Hyllie Station och Malmö C.

2010-talet

Centerlöf & Holmberg medverkar i flera stora anläggningsprojekt. Bland annat Norra Länken i Stockholm, Marieholmstunneln i Göteborg, nya Sundsvallsbron och utbyggnaden av Täby centrum.

Nils Centerlöf

Nils Centerlöf

Åke Holmberg

Åke Holmberg