040-25 89 00 info@coh.se

CENTERLÖF & HOLMBERG

Hos Centerlöf & Holmberg arbetar ett 60-tal personer som rådgivare, konstruktörer och projektörer framförallt åt entreprenörer men även direkt åt byggherrar.

På Centerlöf & Holmberg arbetar vi tillsammans i en effektiv organisation. Beslutsvägarna är korta och möjligheter att utvecklas är stor. Varje medarbetare har stort inflytande på sin egen arbetssituation och utveckling. För att trivas på jobbet ordnas sociala aktiviteter och vi åker regelbundet på utbildningsresor. De senaste åren har vi bland annat varit i Spanien, Polen och Frankrike.

CENTERLÖF & HOLMBERG IDAG

Centerlöf & Holmberg har genom den senaste tidens stora och komplexa projekt förvaltat och breddat kunskapen om anläggningskonstruktioner och byggnader. Vi tror på ständig utveckling och satsar på ny teknik och kvalitet.

Centerlöf & Holmberg är certifierat enligt ISO 9001.

Samtliga medarbetare har en hög teknisk kompetens för att kunna tillhandahålla våra kunder kvalificerade tjänster. Företaget är personalägt vilket borgar för ett högt engagemang.

För att på bästa sätt möta våra kunders behov har vi samlat all verksamhet på kontoret som ligger vid Frihamnen i Malmö.

HISTORIA

1948

Nils Centerlöf och Åke Holmberg grundar företaget i Lund. Verksamheten växer snabbt i efterkrigstidens expansion. 

1960-talet

Svensk industri expanderar i Europa. Centerlöf & Holmberg bistår flera svenska stora företag i deras etablering, till exempel Tetra Pak. 

1970-talet

Sverige satsar på infrastruktur. Centerlöf & Holmberg ansvarar för brokonstruktioner till flera motorvägsbyggen. Svensk industri expanderar över hela världen och Centerlöf & Holmberg får många uppdrag.

1990-talet

Sverige satsar åter på infrastruktur. Centerlöf & Holmberg konstruerar anslutningar till Öresundsbron. Svensk industri fortsätter sina satsningar i utlandet och Centerlöf & Holmberg fortsätter att vara en etablerad byggkonsult.  

2000-talet

Centerlöf & Holmberg konstruerar två stationer till Citytunneln i Malmö – Hyllie Station och Malmö C.

2010-talet

Centerlöf & Holmberg medverkar i flera stora anläggningsprojekt. Bland annat Norra Länken i Stockholm, Marieholmstunneln i Göteborg, nya Sundsvallsbron och utbyggnaden av Täby centrum.

Nils Centerlöf
Åke Holmberg

HISTORIA

1948

Nils Centerlöf och Åke Holmberg grundar företaget i Lund. Verksamheten växer snabbt i efterkrigstidens expansion. 

1960-talet

Svensk industri expanderar i Europa. Centerlöf & Holmberg bistår flera svenska stora företag i deras etablering, till exempel Tetra Pak. 

1970-talet

Sverige satsar på infrastruktur. Centerlöf & Holmberg ansvarar för brokonstruktioner till flera motorvägsbyggen. Svensk industri expanderar över hela världen och Centerlöf & Holmberg får många uppdrag.

1990-talet

Sverige satsar åter på infrastruktur. Centerlöf & Holmberg konstruerar anslutningar till Öresundsbron. Svensk industri fortsätter sina satsningar i utlandet och Centerlöf & Holmberg fortsätter att vara en etablerad byggkonsult.  

2000-talet

Centerlöf & Holmberg konstruerar två stationer till Citytunneln i Malmö – Hyllie Station och Malmö C.

2010-talet

Centerlöf & Holmberg medverkar i flera stora anläggningsprojekt. Bland annat Norra Länken i Stockholm, Marieholmstunneln i Göteborg, nya Sundsvallsbron och utbyggnaden av Täby centrum.

Nils Centerlöf

Nils Centerlöf

Åke Holmberg

Åke Holmberg