040-25 89 00 info@coh.se

Projekt: Oskars bro i Lomma hamn, GC-bro

Beställare: Lomma kommun

Entreprenör: Svevia

Byggår: 2017

Konstruktion av bågformad gång- och cykelbro i stål med träfarbana. Brons överbyggnad, med en spännvidd på 29 m, lyftes på plats i ett stycke. Komplicerad utformning, med hänsyn till arkitektur och anpassning till intilliggande bro.