040-25 89 00 info@coh.se

Projekt: Malmö C

Beställare: Citytunnelprojektet Malmö

Entreprenör: NCC

Byggår: 2004-2008

En cirka 250 meter lång cut-and-cover anläggning under havsytan med fyra spår i anslutningen mot Malmö C och två spår vid påslaget till den TBM-borrade tunneldelen. Ovanligt komplicerad geometrisk utformning med till exempel teknikrum, angreppsvägar, publika uppgångar, brobanor, kajer och även en ovanpåliggande järnväg.