040-25 89 00 info@coh.se

Projekt: Kaptensbron Malmö

Beställare: Malmö Stad

Entreprenör: Peab

Byggår: 2012

Gång- och cykelbro för Kaptensgatan över Södra Förstadskanalen. Brons form, räckets utformning och möbleringen av bron ska föra tankarna till det ständiga flödet och rörelsen över kanalen.