040-25 89 00 info@coh.se

Projekt: GC-bro över Västra hamnkanalen

Beställare: Malmö Stad

Entreprenör: Peab

Byggår: 2014-2015

Avancerad arkitektritad gång- och cykelbro över Västra Hamnkanalen. Sluten stållåda i ett fack på 29 m och inspänd i betonglandfästen.
Komplicerad geometri som krävde fullständig 3D-projektering.